Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
91
Shadia Abdel Rahim., Niveen Salah Eldina Elmagboul., Hwiada Abubaker and Mutamad Amin
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170057
1655-1659
92
P. Ananthi., S. Yogavalli,. M.Venkatadesikalu and S. Saravanan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170072
1714-1716
93
Garth Pettit
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170074
1721-1723
94
František Dorko, Pavel Giacintov, Renata Giacintová, Aneta Giacintov, Pavel Rezek and Alžběta Grussmannová
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170090
1785-1788
95
Avinash Jain., Agarwal S.K., Mohit Bhatia., Ashish Verma and Dolly Madan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170089
1780-1784
96
Navjot Sraw., Prabhjot Saini., Shivani Kalra., Satpal Singh Virk and Jasbir Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170088
1773-1779
97
Mohibul Hoque and Satish S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170087
1769-1772
98
Rajeev Mahajan., Pavan Singh., Rushabh J Dagli and Ambika Chaudhary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170086
1766-1768
99
Ripon Md. Chowdhury, Gurdeep Singh and Dharvind Kumar Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170085
1763-1765
100
D. Lalitha Devi, D. Arthi and K.S.N. Murthy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170084
1758-1762
101
Gurdeep Singh, Sanya Bhatia., Abhishek Singhvi., Ripon Md. Chowdhury and Ashish Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170083
1754-1757
102
Lulu Bahiyya U.I and Sreeja P.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170082
1751-1753
103
Ahmad Abdullah Alkatheri
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170075
1724-1728
104
Vijayanand.S and SwarnaGowri S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170076
1729-1732
105
Nidhi Jain and Deepak Goel
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170077
1733-1735
106
Taraprasad Tripathy, Ranjit Meher, Aman Yusuf khan, Donboklang Lynser, Chhungthang Daniala and Pranjal Phukan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170078
1736-1738
107
Chanagiri Aurasang., SejalSuchal and Dhanya George
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170079
1739-1741
108
Konika Razdan., B. K. Bajaj., Shashi S Sudhan., Monika Sharma and Suharshi Gupta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170080
1742-1745
109
Divyesh Wankhedkar., Sangeeta Patankar and Sanya Bhatia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170081
1746-1750
110
Blagica Arsovska and Jihe Zhu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170033
1556-1557
111
Amal Sebastian., Ahammed Fuwad C H., Muhammed Ashique K and Ren Joy Mathew
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170035
1562-1564
112
Pratiksha Tayade and Zodpe S.N
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170034
1558-1561
113
Jakati Gopala Krishna
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170036
1565-1567
114
Sunny Tandon., Chanchal Singh., Sonal Gupta., Rajeev Kr Singh and Meenu Saini
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170037
1568-1571
115
Hesham H., Abdulaziz A. Mustafa., Ibrahim Mansour., Gamal A and Hanan Amin
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170038
1572-1574
116
Manmeet (Baweja) Oberoi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170032
1553-1555
117
Simran Kaur Pawar., Harsimranjeet Singh Pawar., Himani Gupta and Priya Ghangas
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170031
1549-1552
118
Sanjay Kumar Tanti., Sudhir Mishra and Asit Kumar Mishra
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170030
1546-1548
119
Amol Karagir., Shridevi Adaki., Kaushal Shah and Swarali Shah
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170029
1542-1545
120
Jyoti bala, Pratima, Pratibha Taneja and Prachi Agarwal
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170028
1539-1541