Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
91
Sachin Khanduri, Anshita Singh, Amit Mishra , Smriti Deswal, Tarim Usmani and Daraksha Ekta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170255
2431-2435
92
Mohamed A, Mutamad Amin, Homeida M , Abubakr,H, Kardaman M, Babiker S and Abdulgafar M
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170246
2386-2388
93
Divya B.R ., Sushrutha S., Shiva Kumar Kotikalapudi and Nagendra H.R
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170248
2392-2395
94
Masaru Honda and Hajime Maeda
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170247
2389-2391
95
Sanjaya I.N.H., Suwardewa T.G.A., Kusuma A.A.N.J., Negara I.K.S., Putra I.W.A., Wiradnyana A.A.P., Widiyanti E.S., Mulyana R.S and Pangkahila E.S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170245
2382-2385
96
Redoy Ranjan., Nishes Basnet., Dipannita Adhikary., Heemel Saha., Sanjoy Kumar Saha and Asit Baran Adhikary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170237
2353-2356
97
L. Aswini and V .Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170238
2357-2359
98
Dhatchayani and V. Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170239
2360-2361
99
Durga Devi Chaulagain and Kamal Prasad Parajuli
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170240
2362-2365
100
Hassan Al-Jafar, Abdulla Ben Nakhi, Mohammad D. Abass , Thamer Alobaid and Rasha Al-Mohanaa
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170241
2366-2368
101
Dardi Charan Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170242
2369-2372
102
Neeta Chhabra and Vanadana Tomar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170243
2373-2376
103
Alok Sharma., Amruta Paranjape., Hemangi Sane., Nandini Gokulchandran., Dhanashree Sawant., Shruti Shirke., Vivek Nair., Sanket Inamdar and Prerna Badhe
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170244
2377-2381
104
Sathish Kumar T,. Jambukeswaran P.S.T., Prabhakar R and Senthilnathan A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170184
2152-2157
105
Bhaskar B.Reddy and Doshi M.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170183
2148-2151
106
Bhaskar B.Reddy and Doshi M.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170182
2143-2147
107
Doshi M.A and Bhaskar B.Reddy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170181
2140-2142
108
Shipra Singh., Sikha Agarwal., Momota Naiding and R.N.Chaubey
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170180
2136-2139
109
Umakanth, M
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170170
2133-2135
110
Dr.Rangoli Taretia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170169
2127-2132
111
Seyyed Hossein Hassanpour and Seyyed Zeinab Karami
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170168
2124-2126
112
Seyyed Hossein Hassanpour and Seyyed Zeinab Karami
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170167
2120-2123
113
Swetarchi., Mobeen Khan., Deboshree Boral., Sushil Kumar Vardiya., Sanam Aara and Naushad Anwar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170166
2116-2119
114
Mathew Folaranmi Olaniyan and AfolabiTemitayo
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170165
2111-2115
115
Punitha .K
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170186
2160-2161
116
Elango V and Eazhisaivallabi D
2181-2185
117
Suraiya Begum., Kohinoor Jahan Shamoly and Sharmin Akhter Luna
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170191
2177-2180
118
Swayang Prakas Chowdhury., Indranil Sen., Krishna Kumar Pankaj., Sandipan Mondal and Jaideep Dasgupta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170190
2173-2176
119
Satyajeet Rath., Rahat Hadi., Prabha Verma and S Farzana
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170189
2170-2172
120
Mala Mukherjee., Nikhil Era., Shatavisa Mukherjee and Karabi Konar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170188
2166-2169