Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
31
Gurdeep Singh, Sanya Bhatia., Abhishek Singhvi., Ripon Md. Chowdhury and Ashish Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170083
1754-1757
32
Lulu Bahiyya U.I and Sreeja P.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170082
1751-1753
33
Divyesh Wankhedkar., Sangeeta Patankar and Sanya Bhatia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170081
1746-1750
34
Konika Razdan., B. K. Bajaj., Shashi S Sudhan., Monika Sharma and Suharshi Gupta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170080
1742-1745
35
Chanagiri Aurasang., SejalSuchal and Dhanya George
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170079
1739-1741
36
Taraprasad Tripathy, Ranjit Meher, Aman Yusuf khan, Donboklang Lynser, Chhungthang Daniala and Pranjal Phukan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170078
1736-1738
37
Nidhi Jain and Deepak Goel
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170077
1733-1735
38
Jagadish Hedawoo., Varsha Barai and Kaustubh Vaidya
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170056
1652-1654
39
Mohammed M. A. Abdullah Al-Abdaly
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170065
1684-1688
40
Rajeev Mahajan., Pavan Singh., Rushabh J Dagli and Ambika Chaudhary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170086
1766-1768
41
Hesham H., Abdulaziz A. Mustafa., Ibrahim Mansour., Gamal A and Hanan Amin
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170038
1572-1574
42
Sunny Tandon., Chanchal Singh., Sonal Gupta., Rajeev Kr Singh and Meenu Saini
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170037
1568-1571
43
Jakati Gopala Krishna
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170036
1565-1567
44
Pratiksha Tayade and Zodpe S.N
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170034
1558-1561
45
Blagica Arsovska and Jihe Zhu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170033
1556-1557
46
Manmeet (Baweja) Oberoi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170032
1553-1555
47
Simran Kaur Pawar., Harsimranjeet Singh Pawar., Himani Gupta and Priya Ghangas
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170031
1549-1552
48
Amal Sebastian., Ahammed Fuwad C H., Muhammed Ashique K and Ren Joy Mathew
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170035
1562-1564
49
Sanjay Kumar Tanti., Sudhir Mishra and Asit Kumar Mishra
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170030
1546-1548
50
Amol Karagir., Shridevi Adaki., Kaushal Shah and Swarali Shah
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170029
1542-1545
51
Jyoti bala, Pratima, Pratibha Taneja and Prachi Agarwal
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170028
1539-1541
52
Poosarla Aparanji and Snehasri Suravarapu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170027
1534-1538
53
Sriram S., Lalitha R., Abhijath M., Achsah Rose Biju., Alka Thankachan and Anita Jose
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170026
1527-1533
54
Ramani R
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170025
1524-1526
55
Aasim Farooq Shah., Manu Batra., Irfan Ashraf Baba and Suhail Majid Jan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170039
1575-1579
56
Manoj M. Ramugade, Rasika A. Naik, Sapna P. Sonkurla and Kishor Sapkale
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170040
1580-1583
57
Manoj Mahadeo Ramugade
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170055
1648-1651
58
Devendra Sharma and Hemendra Bamaniya
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170054
1645-1647
59
Mohit Raghuvanshi., Kushaldeep ., Viram Upadhyaya and Prachi Jain
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170053
1642-1644
60
Mridusmita Mukerjee and Mohamed Riyas AB
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170052
1639-1641