Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
31
Bhaskar B.Reddy and Doshi M.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170182
2143-2147
32
Doshi M.A and Bhaskar B.Reddy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170181
2140-2142
33
Shipra Singh., Sikha Agarwal., Momota Naiding and R.N.Chaubey
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170180
2136-2139
34
Umakanth, M
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170170
2133-2135
35
Dr.Rangoli Taretia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170169
2127-2132
36
Seyyed Hossein Hassanpour and Seyyed Zeinab Karami
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170168
2124-2126
37
Seyyed Hossein Hassanpour and Seyyed Zeinab Karami
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170167
2120-2123
38
Swetarchi., Mobeen Khan., Deboshree Boral., Sushil Kumar Vardiya., Sanam Aara and Naushad Anwar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170166
2116-2119
39
Mathew Folaranmi Olaniyan and AfolabiTemitayo
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170165
2111-2115
40
Elango V and Eazhisaivallabi D
2181-2185
41
Suraiya Begum., Kohinoor Jahan Shamoly and Sharmin Akhter Luna
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170191
2177-2180
42
Swayang Prakas Chowdhury., Indranil Sen., Krishna Kumar Pankaj., Sandipan Mondal and Jaideep Dasgupta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170190
2173-2176
43
Binipaul V.J
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170185
2158-2159
44
Mala Mukherjee., Nikhil Era., Shatavisa Mukherjee and Karabi Konar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170188
2166-2169
45
Redoy Ranjan., Dipannita Adhikary., Sabita Mandal and Asit Baran Adhikary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170201
2223-2225
46
Duong Dieu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170187
2162-2165
47
Punitha .K
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170186
2160-2161
48
Umakanth M
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170193
2186-2189
49
Jaanavi Paresh Dedhia and Ajinkya MansinghPawar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170194
2190-2192
50
Injamamul Haque., Chaithanya AN., Preejesh P and Hanumanthachar Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170195
2193-2197
51
Ayhan Kaydu., Ebru Tarıkçı Kılıç., Erhan Gökçek., Ömer Fatih Şahin and Yakup Aksoy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170208
2249-2252
52
Dhanya .K.Vijaya and V.Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170209
2253-2256
53
Jayanthi S and Hemavathy V
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170210
2257-2261
54
Geetha S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170211
2262-2264
55
Anugraha Singh., AshwiniGaikwad., Reshmi Varghese and Ajinkya Kadam
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170212
2265-2267
56
Masuda Mohsena., Nehlin Tomalika and Sadya Afroz
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170213
2268-2273
57
Patil T.R and Limaye R.P
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170214
2274-2277
58
Satyajeet Rath., Rahat Hadi., Prabha Verma and S Farzana
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170189
2170-2172
59
Khaled Omar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170207
2244-2248
60
Dhivya R
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170206
2240-2243