Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
61
Sujoy Sarkar., Bidyut Kumar Das., Janardan Mondal and Ankur Tayal
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170278
2533-2534
62
Abineya. A.R., Lavanya Kumari K and Mirunalini S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170279
2535-2538
63
Anandavalli. B,. Lavanya Kumari. K and Mirunalini
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170281
2545-2548
64
Hameed M. Aklan., Handan Ankarali and Orhan Alimoglu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170223
2302-2305
65
Sudip Indu and Priyanka Chakravarty Indu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170224
2306-2308
66
Gurdip Kaur., Parneet Kaur., Ramesh Kumar Kundal and Jasmine Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170225
2309-2311
67
Sachin Mangalekar, Sagar J Shah, Someshwar Golgire, Amol Karagir and Sandeep Patil
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170226
2312-2314
68
Narendra Nikam., Ali Zaid Anwar., Tejas Nikumbh ., Amarjeet Tandur., Sandeep Darbastwar and Abhijeet Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170229
2321-2323
69
Vasupradha Govindarajan.,Ramesh Venkatapathy., NirimaOza., Sreejith Parameshwaran., Sriram Kaliamoorthy., Pallavan Bakthavatchalam., Karthikeyan Maruthamuthu and Ambiga Pazhani
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170230
2324-2328
70
Sandeep Saha., Raisa Ghosh and Krishnendu Mukherjee
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170231
2329-2332
71
Hafez A. Abd-Elhafeez., El-Sayed El-Meghawary El-Sayed., Khaled Nagy Elfayoumy., Khaled Ibraheem Naguib., Ahmed Salama AL-Adl and Mohamad Abdelmoez Ali
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170232
2333-2338
72
Anandkumar S., Tamilselvan T., Surya R., Suvavarthana N., Kalpana P and Mythili S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170234
2339-2342
73
K Sarkar., Gonjhu D., Pal S and N Pramanik
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170901
2299-2301
74
Prakash Vhatkar., Tejaswini Patil and Kiran Suradkar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170215
2278-2280
75
Ariya.S.Kurup
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170216
2281-2282
76
Kashif abbas., Fatima Asif., Syed Muhammad Jameel Ashraf., Samina Shamim., Sana Shabbir and Aqibullah
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170227
2315-2318
77
ArunasreeVadaguru Mallikarjuna and Dhanraj M Ganapathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170217
2283-2285
78
Vilas S. Pattar., Renuka Metgud., Prashant A. Karni and Abhishek Zingade
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170218
2286-2289
79
Margareat Thatcher G.E
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170219
2290-2292
80
Thenmozhi E
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170220
2293-2296
81
Ajitha Nancy Rani and V.Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170228
2319-2320
82
Judy Handly
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170221
2297-2298
83
Tamilselvi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170235
2343-2345
84
Yuthika Agrawal., Kiran Chugh., Rajesh Rajput., Vipin Goyal and Abhishek Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170236
2346-2352
85
Ranjan Solanki., Shipra., Manish Mishra., Raju Panta., Dragan Jovanovic and Komal Bahadur Gurang
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170249
2396-2405
86
Kanchan P. Pachpor and Priti R Desai
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170254
2425-2430
87
Junior Sundresh., Gopikrishnan., Ashwin Muthukumar and Aravind Vimal
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170250
2406-2408
88
Mohammad Lateef., Showkat Zargar., Muzaffar Nazir and Khurshid Tariq
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170251
2409-2415
89
Jaya Kala Saklani and Singhai Swapnil
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170252
2416-2420
90
Manjeet Kaur., Parneet Kaur., Navkiran Kaur., Beant Singh and Baljit Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170253
2421-2424