December 2016

S.No Title & Authors Name Page
1
Pundareekaksha Rao. P
1066-1068
2
Swetha N K., Parveen Doddamani, Suma M.N, Sachin B.S, Binay Kumar Yadav and Akash. R
1134-1136
3
Bidita Khandelwal and Deepanjana Dass
1129-1133
4
Kadakketh Geevarghese Alexander., Robin George Manappallil and Jishnu Jayaraj
1127-1128
5
Samantha Mc Kenzie Stancu and Bode Williams
1122-1126
6
Bhangare Archana Nivrutti., Lahange Sandeep Madhukar., Vikash Bhatnagar Shailja Bhatnagar and Sumit Nathani
1119-1121
7
Ashok Swaminathan Govindarajan., Subramanian.C.S., Kabalimurthy.J and Kumaraguru.V
1115-1118
8
Piyush Deshpande and M.N Karandikar
1111-1114
9
Monika Mahajan
1108-1110
10
Anupam S Sharma., Chandni Patel and Jyoti Mandlik
1103-1107
11
Reza Tahvilian., Rohallah Moradi., Majid Hajialiani., Mohammad Mahdi Zangeneh., Akram Zangeneh., Hossein Yazdani and Hossein Zhaleh
1098-1102
12
Azadeh Foroughi, Pouya Pournaghi, Reza Tahvilian, Mohammad Mahdi Zangeneh, Akram Zangeneh and Rohalah Moradi.
1093-1097
13
Al Nashar, A., Eizouki, A2 and Khlili,H
1090-1092
14
Ah-Young Kim1 and Young-Wook Jo
1085-1089
15
Deepak Chaudhary and Ravi Gupta
1081-1084
16
BalGovindSingh., Mishra, J.K., Usha Singh., Patne S.C.U and Shailza Singh
1077-1080
17
Mohammed Saied Mohammed Bakeer., Mahmoud A. Allam and Yusuf Nassar
1073-1076
18
Ashwini Gaikwad and Varsha Pandit
1069-1072
19
Rajesh Kumar., Keshav Janakiprasad Kumar., Vivek Benegal and Bangalore N. Roopesh
1137-1142