Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
601
Sudeb Mukherjee
289-292
602 323-326
603
Ly Pen D, Silva-Fernández L, Menacho Román M,Lucio-Pérez MJ, Ly Liu D and Becerra-Fernández A
299-302
604
Surinder Kaur., Anuradha Pathak., Rajinder Singh and Rattan Lal Jain
323-326
605
Kulandaisamy, Sinha V.K and Senthil M
303-306
606
Srivastava P and Mehrotra R
327-329
607
Nidhi Jain., Rahul Manchanda., Sravani Chithra and Anshika Lekhi
307-311
608
Ramasubramanian V and Palanivelu K
316-322
609
Vijayalakshmi K.R, Swati Dahiya and Mubeen Khan
330-333
610
Chaitra Ramachandra ., Rekha. N., Roopa.N.K ., Shankaregowda and Nirupama.Y.S
312-315
611
Jensiya., Senthil M and Arivanandhan
279-281
612
Abha Pandit
297-298
613
Srivastava P., Mehrotra R and Monika
271-273
614
Shalu Rai.,Vikash Ranjan., Akshya sharma., and Zeba siddiqui4
256-258
615
Archana., Pradnya and Ankita
259-262
616
Naira Shaboyan., Nelly Ghukasyan., Vahe Hovhannisyan., Armine Moghrovyan., Hasmik Galstyan., Naira Chichoyan and Karine Dumanyan
274-278
617
Thamilselvan P and Manoj
253-255
618
Marimuthu P., Manoj Kumar Sharma and Viswanatha
263-266
619
Thirumoorthy A., Saraswati Devi P and Thennarasu K
267-270
620
Lujain Anwar Alkhazrajy and Alaa Mohammed khazaal
235-243
621
Sai Krishan K., Hidayathulla and Sarma M.B.R
248-252
622
Jaspreet Saini ., Manoj Kumar Katual., Anshu., Sukhwinder Singh., Sukhmeet Singh Kamal., Gurpinder Kaur and Harikumar S.L
222-234
623
Dibyojyoti Baruah and Bijoy Neog
244-247
624
Verma AK., Kumar S., Singh HP., Verma V., Mishra A and Agarwal SP
211-213
625
Mathew George., Lincy Joseph., Viyas and Prabha Mathews
218-221
626
Sanjay Mhalasakant Khaladkar., Mansi Nandkumar Jantre., Vigyat Kamal and Shantanu Singh Tomar
214-217
627
Esther Rani V and Raveendra Reddy P
207-210
628
Sanjay Nag., NabanitaBasu and Samir Kumar Bandyopadhyay
202-206
629
Sanjay Nag., NabanitaBasu and Samir Kumar Bandyopadhyay
197-201
630
Verma R, Singh HP, Kumar S, Verma V and Agarwal SP
164-169