November 2017

S.No Title & Authors Name Page
1
Shrikrishna S. Shende., Abhijeet V. Tilak., Bhalchandra Rane., Sayan Das., Tanya Gupta and Ritika Vaid
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170290
2592-2594
2
Lavanya S.A and Doddamani M.S
2652-2656
3
GPS Gill and Vikramjeet Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170304
2657-2658
4
Bhupinder Singh Walia., Venita Kapur., Yuvraj Devgan., Kiranjot and Neki N.S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170305
2659-2661
5
Ibrahim Yassin Hussein
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170306
2662-2665
6
Sajeela Ismail., Marium Raheema and Natta Sreelakshmi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170307
2666-2669
7
Mayur Mayabhate
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170308
2670-2674
8
Ashwini V. M., Prasad K S R and Punam Sawarkar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170309
2675-2677
9
GPS Gill., Vikramjeet Singh Gill and RupinderBakshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170310
2678-2681
10
Ruchi Garg, Sahil Thakar, Nidhi Gupta, Preety Gupta, Surbhi Jindal and Vinesha Pandita
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170311
2682-2686
11
Aftab S Shaikh., Girish D Bakhshi., Arshad S Khan., Amarjeet E Tandur., Dhiraj Patil and Nilofar M Jamadar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170302
2649-2651
12
Gaddam Chandrika., Nalluri Kranthi Koushik., Greeshma Musunuru., Gummalla Pitchaiah and Dhachinamoorthi D
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170301
2647-2648
13
Gopinathan Sivasankaran
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170300
2642-2646
14
Soma Prabha, A and Prabakaran, V
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170291
2595-2600
15
Yuthika Agrawal., Vipin Goyal and Abhishek Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170292
2602-2606
16
Romina Hamzehpour., Fetemeh Sheikhmoonesi., Narjes Hendoiee and Seyed Mohammad Moosavi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170293
2607-2611
17
Merve Alpay., Gorkem Kısmalı., Tevhide Sel., Ozge Pasin and Hilal Karagul
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170294
2612-2620
18
Ayesha Ansari., Preeti Ahankare., Sangeeta Patankar., Sheeba Alex and Gokul Sridharan*
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170295
2621-2624
19
Grussmannová A., Dorko F., Tokarčík J., Kredbová B., Buroňová V., Kikalová K and Muri, J
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170296
2625-2628
20
Atefeh Mehrabifar, Ava Mansouri, Kheirollah Gholami, Padideh Ghaeli, and Mohammadreza Javadi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170297
2629-2632
21
Ahmad Abu-Khader., Wesam Abdel-Razaq., Muna Alzaeim and Abdalla Ibrahim
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170298
2633-2638
22
Ajitha Kumari G
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170299
2639-2641
23
Muhammed Safeer. P.I
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170312
2687-2689