November 2017

S.No Title & Authors Name Page
1
Shrikrishna S. Shende., Abhijeet V. Tilak., Bhalchandra Rane., Sayan Das., Tanya Gupta and Ritika Vaid
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170290
2592-2594
2
Ibrahim Yassin Hussein
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170306
2662-2665
3
Sajeela Ismail., Marium Raheema and Natta Sreelakshmi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170307
2666-2669
4
Mayur Mayabhate
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170308
2670-2674
5
Ashwini V. M., Prasad K S R and Punam Sawarkar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170309
2675-2677
6
GPS Gill., Vikramjeet Singh Gill and RupinderBakshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170310
2678-2681
7
Ruchi Garg, Sahil Thakar, Nidhi Gupta, Preety Gupta, Surbhi Jindal and Vinesha Pandita
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170311
2682-2686
8
Muhammed Safeer. P.I
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170312
2687-2689
9
Bhavna Gupta., Nidhi Gupta., Sahil Thakar., Preety Gupta., Surbhi Jindal and Venisha Pandita
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170313
2690-2693
10
Lalat Barun Patra and Asit Kumar Mishra
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170314
2694-2696
11
Ajay Babu Kannabathula and Sanjoy Narayan Dhara
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170315
2697-2702
12
Anikode Subramanian Ramaswamy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170316
2703-2707
13
Raji. R.S., Abhaya Kumar Mishra., Arun Mohanan., Ramesh.N.V and Bri.Sailaja
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170317
2708-2710
14
Avtar Singh Dhanju., Gagandeep Singh Shergill., R.K Sharma., N.S Neki., Jyoti Jaitwani., Amritpal Singh., Narendra Kumar Meena and Neeraj Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170318
2711-2716
15
Bhupinder Singh Walia., Venita Kapur., Yuvraj Devgan., Kiranjot and Neki N.S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170305
2659-2661
16
GPS Gill and Vikramjeet Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170304
2657-2658
17
Soma Prabha, A and Prabakaran, V
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170291
2595-2600
18
Yuthika Agrawal., Vipin Goyal and Abhishek Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170292
2602-2606
19
Romina Hamzehpour., Fetemeh Sheikhmoonesi., Narjes Hendoiee and Seyed Mohammad Moosavi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170293
2607-2611
20
Merve Alpay., Gorkem Kısmalı., Tevhide Sel., Ozge Pasin and Hilal Karagul
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170294
2612-2620
21
Ayesha Ansari., Preeti Ahankare., Sangeeta Patankar., Sheeba Alex and Gokul Sridharan*
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170295
2621-2624
22
Grussmannová A., Dorko F., Tokarčík J., Kredbová B., Buroňová V., Kikalová K and Muri, J
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170296
2625-2628
23
Atefeh Mehrabifar, Ava Mansouri, Kheirollah Gholami, Padideh Ghaeli, and Mohammadreza Javadi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170297
2629-2632
24
Ahmad Abu-Khader., Wesam Abdel-Razaq., Muna Alzaeim and Abdalla Ibrahim
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170298
2633-2638
25
Ajitha Kumari G
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170299
2639-2641
26
Gopinathan Sivasankaran
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170300
2642-2646
27
Gaddam Chandrika., Nalluri Kranthi Koushik., Greeshma Musunuru., Gummalla Pitchaiah and Dhachinamoorthi D
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170301
2647-2648
28
Aftab S Shaikh., Girish D Bakhshi., Arshad S Khan., Amarjeet E Tandur., Dhiraj Patil and Nilofar M Jamadar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170302
2649-2651
29
Lavanya S.A and Doddamani M.S
2652-2656
30
Aftab S Shaikh., Girish D Bakhshi., Arshad S Khan., Amarjeet E Tandur., Dhiraj Patil Nilofar M Jamadar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170319
2717-2719