May 2017

S.No Title & Authors Name Page
1
Jagadish Hedawoo., Varsha Barai and Kaustubh Vaidya
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170056
1652-1654
2
D. Lalitha Devi, D. Arthi and K.S.N. Murthy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170084
1758-1762
3
Gurdeep Singh, Sanya Bhatia., Abhishek Singhvi., Ripon Md. Chowdhury and Ashish Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170083
1754-1757
4
Lulu Bahiyya U.I and Sreeja P.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170082
1751-1753
5
Divyesh Wankhedkar., Sangeeta Patankar and Sanya Bhatia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170081
1746-1750
6
Konika Razdan., B. K. Bajaj., Shashi S Sudhan., Monika Sharma and Suharshi Gupta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170080
1742-1745
7
Chanagiri Aurasang., SejalSuchal and Dhanya George
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170079
1739-1741
8
Taraprasad Tripathy, Ranjit Meher, Aman Yusuf khan, Donboklang Lynser, Chhungthang Daniala and Pranjal Phukan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170078
1736-1738
9
Nidhi Jain and Deepak Goel
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170077
1733-1735
10
Ripon Md. Chowdhury, Gurdeep Singh and Dharvind Kumar Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170085
1763-1765
11
Rajeev Mahajan., Pavan Singh., Rushabh J Dagli and Ambika Chaudhary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170086
1766-1768
12
Mayuresh Kiran., Lalit Pawaskar and Shruthi George
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170094
1804-1808
13
Min Joon Kim., Hee Sang Yoo., Yeon Jeong Ok., Eun Jeoung Lee., Sang Sun Kang and Sunghee Hyun
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170093
1798-1803
14
Navneet Kaur., Amrit Singh Ahluwalia., Priya Sahni and Abhishek Singhvi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170092
1794-1797
15
Divyesh Wankhedkar., Sangeeta Patankar., Sanya Bhatia and Kriti Manjrekar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170091
1789-1793
16
František Dorko, Pavel Giacintov, Renata Giacintová, Aneta Giacintov, Pavel Rezek and Alžběta Grussmannová
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170090
1785-1788
17
Avinash Jain., Agarwal S.K., Mohit Bhatia., Ashish Verma and Dolly Madan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170089
1780-1784
18
Navjot Sraw., Prabhjot Saini., Shivani Kalra., Satpal Singh Virk and Jasbir Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170088
1773-1779
19
Mohibul Hoque and Satish S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170087
1769-1772
20
Vijayanand.S and SwarnaGowri S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170076
1729-1732
21
Ahmad Abdullah Alkatheri
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170075
1724-1728
22
Manoj Mahadeo Ramugade
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170064
1681-1683
23
Vikash Ranjan., Manaswini Jangid., Rangoli Bhargava., Sugandha Arya., Ankita Bhora and Nandeibam Premita Devi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170063
1677-1680
24
Manoj Mahadeo Ramugade
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170062
1673-1676
25
Manjita M. Parab., Meena A. Aras and Vidya Chitre
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170061
1670-1672
26
Sandra Ernest Joseph and Abraham Johnson
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170060
1668-1669
27
Kate C. Blanco, Andre L. Giusti, Natalia M. Inada and Vanderlei S. Bagnato
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170059
1665-1667
28
Manoj Mahadeo Ramugade, Praneeta Kamble and Rasika Abhijit Naik
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170058
1660-1664
29
Shadia Abdel Rahim., Niveen Salah Eldina Elmagboul., Hwiada Abubaker and Mutamad Amin
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170057
1655-1659
30
Mohammed M. A. Abdullah Al-Abdaly
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170065
1684-1688