September 2016

S.No Title & Authors Name Page
1
Sathish Abraham., Krishna Ramjeet Jaiswal., Chinmaya Kumar Samantaroy., AshishKumarPatil and Shashidhar C
722-727
2
Nilima Landge., Priyanka Agrawa., Tejaswini Patil., Lisa Chacko and Nupura Vibhute
665-668
3
Priyanka Agrawal., Darshana Dalaya., Tejaswini Patil., Amit Thareja., Ankita Goyal and Kashish Singh
645-647
4
Kiran Suradkar., Darshana Dalaya., Nilima Landage and Priyanka Agrwal
685-690
5
Sangita Kamath., Farah Rana and Ballamudi Srinivas Rao
641-644
6
Shiva Kumar K*., Srinivasan T.M., Guru Deo., Venkata Girikumar P and Nagendra H.R
636-640
7
Kshirsagar Rajesh A*., Anuroop Rai., Suman Gupta., Sameer Joshi and Vikram Singh
678-684
8
*Dayang Fredalina Basri, Nur Amira Mohd Shamsuddin and Siti Fairuz Ishak
630-635
9
Giselle Saurez., Silvia Noema Salva., Rolando Uranga., Patricia Piedra., Jorge Abel Anoceto., Bárbara Iglesias., Yanet González., Rafael Dominguez., Carolina Toledo., María Teresa Solomón., Hector Gómez., Julio Selva., Daysi Chi., María Acelia Marrero.,
657-664
10
Srirupa Pal and Pubali Sam
691-693
11
Khaled Omar., Bassel Alkhatib and Mayssoon Dashash
648-653
12
Murtuza Rassiwala., Mustafa Johar., Amit Katlana and Pramod P.Neema
654-656
13
Sathish Abraham., Salil Chaudhari., Aradhana Babu Kamble and Disha Mehta
718-721
14
Aradhana Babu Kamble., Salil Chaudhari., Disha Mehta and Sathish Abraham
715-717
15
Mohammed Sarwar Mir., Ifrah Khalil., Haroon Rashid and Shaista Ganai
712-714
16
Sivaprasath, P*., Venkatadesikalu, M., Dhanalakshmi, M
733-735
17
Karishma Parida and Tapan Kumar Sahoo*
701-707
18
Mayssoon Dashash
708-711
19
Nagarajan, G., Kanthimathi, B., Santhoshkumar, R and Manikandarajan, A
728-732
20
Pankaj Srivastava* and Rohit Mehrotra
669-674
21
Tejaswini Patil., Nilima Landge., Darshana Dalaya., Kaustubh Patil and Navneet
675-677
22
Anupam S Sharma., Hema Yadav and Jyoti Mandlik
694-700