November 2016

S.No Title & Authors Name Page
1
Dilip Magdum., Appasab Sandi., Pooja Pharne and Santosh Jadhav
965-967
2
Swati Deshmane and Komal Khot
1032-1035
3
Sai Baalasubramanian., Arun Narayan Pradeep K.S., Srinivasan Jayaraman and Thamilselvan Palanichamy
1036-1039
4
Hemalatha K and Veerakumar AM
1047-1051
5
Darshana Warke and Komal Khot
1052-1054
6
Abdulkhalig Ali., Asmaa Elamin and Ahmed Abukonna
1055-1057
7
Sowjan.M., Bharani Kumar.R., Rajakumar.P.G and Sai santhosh.R.B
1058-1060
8
Ghanavatian F., Sohrabi N., Taei M and Eslami Moghadam M
1061-1065
9
Sudharsan Raj M.R., Gowthaman R and Sekaran N.K
943-946
10
Saravanan C., Adaikkappan M., Sivakkolunthu M.K., Sethurajan S., Rajadirajan S and Ashok Swaminathan G
947-953
11
Kavitha N.S., Latha K and Jayashree V
954-956
12
Priscilla Poornima, B., Latha K., Jayashree V and Sethurajan S
957-959
13
RawhiaArafa
1020-1031
14
Khaled Khalaf
1011-1015
15
Mukut Seal., Pratim Talukdar., Radhika Maniyar., Shivakumar G C., Sahana S5 and Sankalp Verma
1040-1043
16
Santhi S., Ravi A., Rajeswari vaidhyanathan., Srinivasan B and Sridevi
968-971
17
Shalabh Rastogi
972-973
18
Junaid Nabi., A.W Khan., Aijaz Ahmed Suhaff., Himayun Majeed., Mohammad Sarwar Mir., Nowsheen Zaffar and Sajid Mohammed
1044-1046
19
Kimberly Ku., Lance Heilbrun., Daryn Smith and Elisabeth Heath
974-979
20
Maryam Khayyat Khameneie and Salman Dehkhoda
980-983
21
Nivedita Patil., Rajendra Gosavi and Deepak Phalgune
984-988
22
Samir Kumar Bandyopadhyay and Goutam Roy Chowdhury
989-997
23
Rutuja Prakash Kale., N. Lisa Chacko ., P.S. Rakhewar and Tejas M. Mahajan
998-1002
24
Elamurugu, M., Thirumoorthy, A and Sekar K
1006-1010
25
Swati Deshmane and Ambika Arora
1016-1019
26
Ashok Swaminathan Govindarajan., Kumaraguru.V and Subramanian.C.S
960-964