August 2017

S.No Title & Authors Name Page
1
Sathish Kumar T,. Jambukeswaran P.S.T., Prabhakar R and Senthilnathan A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170184
2152-2157
2
Bhaskar B.Reddy and Doshi M.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170183
2148-2151
3
Bhaskar B.Reddy and Doshi M.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170182
2143-2147
4
Doshi M.A and Bhaskar B.Reddy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170181
2140-2142
5
Shipra Singh., Sikha Agarwal., Momota Naiding and R.N.Chaubey
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170180
2136-2139
6
Umakanth, M
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170170
2133-2135
7
Dr.Rangoli Taretia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170169
2127-2132
8
Seyyed Hossein Hassanpour and Seyyed Zeinab Karami
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170168
2124-2126
9
Seyyed Hossein Hassanpour and Seyyed Zeinab Karami
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170167
2120-2123
10
Swetarchi., Mobeen Khan., Deboshree Boral., Sushil Kumar Vardiya., Sanam Aara and Naushad Anwar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170166
2116-2119
11
Mathew Folaranmi Olaniyan and AfolabiTemitayo
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170165
2111-2115
12
Redoy Ranjan., Dipannita Adhikary., Sabita Mandal and Asit Baran Adhikary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170201
2223-2225
13
Nisha Marwah., Mansi Agarwal., Nitesh Kumari., Gurupriya J., Himadri Hazarika and Rajeev Sen
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170202
2226-2229
14
Umakanth M
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170203
2230-2231
15
Sabbir Karim., Abdul Aziz., Ashrarur Rahman., Sultana Parvin and Samiul Hasan
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170204
2232-2234
16
M.Prebha.M., Parimala.D., Vinothini.G., Shiamala.J., Pallavan.B and Nandakumar.S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170205
2235-2239
17
Dhivya R
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170206
2240-2243
18
Khaled Omar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170207
2244-2248
19
Ayhan Kaydu., Ebru Tarıkçı Kılıç., Erhan Gökçek., Ömer Fatih Şahin and Yakup Aksoy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170208
2249-2252
20
Dhanya .K.Vijaya and V.Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170209
2253-2256
21
Jayanthi S and Hemavathy V
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170210
2257-2261
22
Geetha S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170211
2262-2264
23
Anugraha Singh., AshwiniGaikwad., Reshmi Varghese and Ajinkya Kadam
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170212
2265-2267
24
Masuda Mohsena., Nehlin Tomalika and Sadya Afroz
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170213
2268-2273
25
Patil T.R and Limaye R.P
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170214
2274-2277
26
Villas S. Pattar., Renuka Metgud., Sumati Hogade and Prashant A. Karni
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170200
2219-2222
27
Ashwini Malgi and Priya Darshane
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170199
2210-2213
28
Punitha .K
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170186
2160-2161
29
Duong Dieu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170187
2162-2165
30
Mala Mukherjee., Nikhil Era., Shatavisa Mukherjee and Karabi Konar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170188
2166-2169